Услуги

Годишно счетоводно приключване
Целта на годишното счетоводно приключване е да бъдат формирани и уточнени финансовите показатели за осъществената през съответната година стопанска дейност, да бъдат установени крайните финансови резултати, както и цялостното имуществено и финансово състояние на предприятието към 31 декември на съответната година.В края на този процес се изготвя годишен финансов отчет (ГФО), който е достоверно представен съобразно приложимата финансова рамка (МСФО, НСФОМСП).
Данъчна защита и административни услуги
Данъчното законодателство в България през последните години е изключително динамично и променливо, което е предпоставка за данъчни грешки, несъобразен данъчен риск и трудност в преценката за данъчният ефект при всяка една финансова стъпка и решение, което взимате. Добре планираната данъчна стратегия за един бизнес, би могла да бъде мощна сила в подпомагането на компанията Ви да достигне своите оперативни и финансови цели. В Маркама ООД предоставяме широк набор от данъчни услуги във всички сфери на данъчното облагане.
Регистрация на фирма
Ние можем да извършим всички действия, съобразени с българското законодателство с цел регистрация на Вашата фирма. За да започнем процедурата по регистрацията на фирмата ще ни бъде необходима следната информация: • Името на съответната фирма, седалището и адреса на управлени; • Данни на съдружниците; • Данните на управителя или управителите на фирмата; • Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците; • Размер на капитала – не по-малко от 2 лв. Всичко останало ще свършим ние!